Advocaten

Geertrui DECONINCK vatte haar universitaire opleiding in de rechten aan in 1994 en behaalde in 1999 met onderscheiding de titel van licentiaat in de rechten aan de Gentse Universiteit.

In 2000 studeerde zij met onderscheiding af als Master in European Criminology and Criminal Justice Systems.

Advocaat Geertrui Deconinck had van 2000 tot 2003 haar kantoor te Gent bij meester Filip Van Hende.

Van 2003 tot 2010 maakte zij deel uit van het kantoor Moerman – Deconinck – Van Peteghem te Zomergem.

Sedert 1 november 2010 werd het kantoor van meester Deconinck en meester Van Peteghem overgebracht naar Lochristi, Koning Albertlaan 48.

Op 6 december 2013 vervoegde mr. Heleen Deblauwe het kantoor.

In 2005 behaalde zij het getuigschrift van Bemiddelaar in Familiezaken aan de Universiteit van Gent.

In 2006 behaalde zij het certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht bij de Orde van Vlaamse Balies.

Advocaat Geertrui Deconinck wordt veelvuldig aangesteld als gerechtelijk mandataris, hetzij als voorlopig bewindvoerder of voogd, hetzij als voogd ad hoc in strafzaken, hetzij als curator over onbeheerde nalatenschappen.

Door het volgen van studiedagen, cursussen en bijkomende gespecialiseerde opleidingen blijft zij de meest recente ontwikkelingen op juridische vlak volgen.

 

Heleen DEBLAUWE vatte haar universitaire opleiding in de rechten aan in 2004 en behaalde in 2009 de titel van Master in de Rechten aan de Gentse Universiteit.  Zij opteerde tijdens haar studies voor een specialisatie in het burgerlijke recht en het strafrecht.  Zij schreef haar masterproef over ‘minderjarig slachtofferschap van misbruik in Vlaanderen : preventie, aanpak en nazorg‘.

Na de universitaire opleiding werd onmiddellijk gekozen voor de advocatuur.  Zij schreef zich in aan de Gentse balie en had van 2009 tot 2011 haar kantoor bij meester Marnix Moerman te Zomergem.  Van 2011 tot 2013 was zij medewerkster op het kantoor De Decker Advocaten te Gent.

Sedert 6 december 2013  maakt zij deel uit van het kantoor Deconinck & Deblauwe te Lochristi, Koning Albertlaan 48.

Meester Deblauwe behaalde in 2014 het certificaat bijzondere opleiding jeudgrecht bij de Orde van Vlaamse Balies.

Advocaat Heleen Deblauwe wordt regelmatig aangesteld als gerechtelijk mandataris, hetzij als als schuldbemiddelaar, hetzij als voorlopig bewindvoerder of voogd.

Door het volgen van studiedagen, cursussen en bijkomende gespecialiseerde opleidingen blijft zij de meest recente ontwikkelingen op juridisch vlak volgen.