Aanpak

Consultaties geschieden steeds na telefonische afspraak.

Zo kunnen wij u een discrete, persoonlijke en kwaliteitsvolle dienstverlening garanderen.
Onze dienstverlening is zowel zakelijk als persoonlijk georiënteerd en stelt kwaliteit, grondigheid en efficiëntie centraal.

Onze tussenkomst kan bestaan in adviesverstrekking, bijstand, bemiddeling, het voeren van onderhandelingen, het leiden van procedures of het waarnemen van de verdediging bij strafrechtelijke vervolging.

De kwaliteit van onze dienstverlening is niet alleen gesteund op onze specialisatie en onze ervaring, wij streven er tevens naar om met onze cliënten een vertrouwensrelatie op te bouwen doorheen een gepersonaliseerde en transparante dossierbehandeling.

Wij hechten grote waarde aan het verstrekken van correcte en concrete informatie en willen u zo goed mogelijk inlichten over de aard en het verloop van de procedure, de vermoedelijke duur ervan, en de te verwachten kosten en ereloon.

Iedere procedure wordt nauwgezet opgevolgd en bespoedigd, met duidelijke informatie naar de cliënt.
Prioritair zijn echter een goed advies en een voorafgaande poging tot minnelijke regeling, om te trachten voor de cliënt nutteloze kosten te vermijden.