Diensten

Personen- en familierecht

 • echtelijke moeilijkheden (voorlopige maatregelen, echtscheiding, onderhoudsvordering, vereffening en verdeling)
 • bemiddeling
 • erfrecht
 • maatregelen betreffende de persoon (voorlopig bewind, voogdij, bescherming van de geesteszieke)

Strafrecht

 • strafrechtelijke verdediging bij vervolging voor de politierechtbank (verkeersrecht), voor de correctionele rechtbank, voor het hof van beroep of voor het hof van assisen
 • bijstand en verdediging bij onmiddellijke aanhouding en/of tijdens het gerechtelijk onderzoek (procedures voor de onderzoeksrechter, de raadkamer, de kamer van inbeschuldigingstelling, vragen naar aanvullend onderzoek, teruggave van in beslaggenomen goederen, e.d.m.)
 • bijstand en verdediging naar aanleiding van de strafuitvoering (procedures voor de Commissie Bescherming Maatschappij of de strafuitvoeringsrechtbank)

Verbintenissenrecht, aansprakelijkheden en schadeclaims

 • huur (huurachterstallen, uitzetting, huurschade, ongezonde woning, gebrekkig onderhoud door eigenaar of huurder)
 • koop (invordering van de koopsom, verborgen gebreken, laattijdige of foute levering)
 • factuurinvorderingen
 • lichamelijk leed (na arbeidsongeval, verkeersongeval of andere schadegebeurtenis)
 • verkeersrecht (verkeersovertredingen, aansprakelijkheid bij ongeval, regres door de verzekeraar)
 • verzekeringsrecht (de verzekeraar weigert de dekking vrijwillig te verlenen)

Jeugdrecht 

 • bijstand bij problematische opvoedingssituatie of als misdrijf omschreven feiten gepleegd door minderjarige