Bewindvoering en voogdij

Bewindvoering en Voogdij

Kreeg je een diagnose dementie en heb je schrik binnenkort je goederen niet meer te kunnen beheren?
Wat met mijn zorgenkind als ik er niet meer ben?
Jouw verslaafde of psychisch kwetsbaar kind financieel beschermen?

Heleen Deblauwe

Heleen Deblauwe

Geertrui Deconinck

Geertrui Deconinck

Maartens is een twintiger met een lichte verstandelijke handicap en autisme. Hij wil graag zelfstandig in een eigen appartement wonen. Maar Maarten is zeer beïnvloedbaar. Zijn ouders vrezen dat hij binnen de kortste keren schulden zal maken. Hij heeft begeleiding en structuur nodig.

Marianne (85) raakt op de sukkel. Haar geheugen laat haar in de steek en ze doet regelmatig impulsieve aankopen. Haar kinderen maken zich daarover zorgen, er moet iets gebeuren om financiële problemen voor hun mama te vermijden.

Je dochter of zoon wordt 18 en kan als gevolg van een psychische kwetsbaarheid nog niet op eigen benen verder en heeft structurele begeleiding nodig, ook op financieel en administratief vlak. Vanaf de leeftijd van 17 jaar kun je bewindvoering aanvragen als beschermingsmaatregel. Je dochter of zoon is dan beschermd op het moment dat hij of zij meerderjarig wordt.

Wanneer een volwassen persoon door zijn (mentale) gezondheid niet (meer) zelf zijn zaken kan regelen, niet (meer) kan opkomen voor zijn belangen, niet (meer) zijn centen kan beheren, kan deze persoon gerechtelijk beschermd worden door de aanstelling van een bewindvoerder. De vrederechter stelt de bewindvoerder aan na een gesprek met de persoon in kwestie en de persoon die de vraag gesteld heeft aan de vrederechter.
Bewindvoering is bedoeld voor éénieder die, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief, wegens zijn gezondheidstoestand niet in staat is zijn vermogen te beheren: vb. psychisch zieken, demente bejaarden, mensen met een mentale handicap, comateuse patiënten, …

De vrederechter vertrouwt het beheer van de goederen bij voorkeur toe aan een familielid of een vertrouwenspersoon van de te beschermen persoon. Wanneer dit niet het geval is, duidt de vrederechter een professionele bewindvoerder aan (meestal een advocaat).
De bewindvoerder vertegenwoordigt de beschermde persoon bij zijn financiële handelingen (hij doet ze in zijn plaats) of staat hem daarin bij (hij doet ze samen met hem).

Afhankelijk van de zorg en ondersteuning die nodig is, wordt de bewindvoering bepaald over de goederen en/of de persoon. De wet voorziet dat er heel erg op maat van de beschermde persoon kan gewerkt worden en in samenspraak met de vertrouwenspersoon.

 

FAQ

Hoe kan u een bewindvoering aanvragen?

Dat gebeurt via een verzoekschrift. Dat beschrijft het sociaal netwerk en de leefsituatie van de te beschermen persoon. Daarnaast kan het suggesties bevatten voor de bewindvoering: Wie kan als bewindvoerder aangeduid worden? Wie kan de vertrouwenspersoon zijn? Waarvoor is de gerechtelijke bescherming nodig? Enzovoort.
Bij het verzoekschrift moet een medisch attest gevoegd worden (maximaal 15 dagen oud) en een attest van verblijf- of woonplaats (maximaal 15 dagen oud).

Waar vind ik de juiste documenten?

Via deze link of op te vragen op de griffie van elk vredegerecht.
Ons kantoor heeft een jarenlange ervaring in bewindvoeringen. Contacteer ons gerust voor verdere informatie en/of opmaak van een verzoekschrift. Wij behandelen iedere vraag met de nodige discretie.