Nalatenschap

Uw huurder overlijdt en u heeft geen kennis van eventuele erfgenamen? U wenst evenwel dat uw pand zo spoedig mogelijk kan worden vrijgegeven.
Uw vader overlijdt en laat heel wat schulden na? U wil zich hiertegen beschermen
U bent erfgenaam en moet een aangifte indienen?

Geertrui Deconinck

Geertrui Deconinck