Heleen Deblauwe

Advocaat aan de balie van Gent sinds 1 oktober 2009

[email protected]

Heleen Deblauwe

Advocaat

Heleen DEBLAUWE vatte haar universitaire opleiding in de rechten aan in 2004 en behaalde in 2009 de titel van Master in de rechten aan de UGent. Zij opteerde tijdens haar studies voor een specialisatie in het burgerlijk recht en het strafrecht.
Zij schreef haar masterproef over ‘minderjarig slachtofferschap van misbruik in Vlaanderen : preventie, aanpak en nazorg‘.

Na de universitaire opleiding werd onmiddellijk gekozen voor de advocatuur. Zij schreef zich in aan de Gentse balie en had van 2009 tot 2011 haar kantoor bij meester Marnix Moerman te Zomergem. Van 2011 tot 2013 was zij medewerkster op het kantoor De Decker Advocaten te Gent.

Sedert 6 december 2013 maakt zij deel uit van het kantoor Deconinck & Deblauwe te Lochristi. In 2014 behaalde zij het certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht bij de Orde van Vlaamse Balies.

Advocaat DEBLAUWE word veelvuldig aangesteld als gerechtelijk mandataris, hetzij als bewindvoerder of voogd, hetzij als schuldbemiddelaar. Zij is tevens vertegenwoordiger van de Gentse schuldbemiddelaren en zetelt in de raad van bestuur van de Vlaamse Vereniging van Advocaat-Schuldbemiddelaren (VVAS).

Door het volgen van studiedagen, cursussen en bijkomende gespecialiseerde opleidingen blijft zij de meest recente ontwikkelingen op juridisch vlak volgen.

Wettelijke bepalingen

Heleen DEBLAUWE oefent het beroep uit als vennoot van de BV Deblauwe Heleen (O.N. 0668.605.261). De zetel van de BV is gevestigd te 9070 Heusden, Kalverbosstraat 89 A maar de onderneming heeft als tweede vestigingseenheid haar plaats in 9080 Lochristi, Koning Albertlaan 48.

Haar beroepsaansprakelijkheid als advocaat is, via een collectieve polis, afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies, verzekerd bij NV AMLIN EUROPE als hoofdverzekeraar (en medeverzekeraars Zurich en KBC), met maatschappelijke zetel gevestigd te NEDERLAND, AMSTELVEEN, handelsregister nr. 33055009, met bijkantoor in België onder ondernemingsnummer 0416.056.358 toegelaten onder de code nr. 0745, onder polisnummer LXX034899. Makelaar: Vanbreda, Risk & Benefits, Plantin en Moretuslei 297, 2140 ANTWERPEN, telefoon (03) 217 55 72 – fax (03) 236 16 80. De waarborg van deze overeenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in BELGIË gevestigd kantoor. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of CANADA, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of CANADA.

Als advocaat ingeschreven aan de balie van GENT, is elk van de advocaten onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die in het Nederlands geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de balie te GENT die op verzoek kunnen worden bezorgd. Elk van de advocaten is onderhevig aan een buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: Arbitrageregels ereloonbetwistingen van balie GENT van 17 februari 2009 en de Codex van balie Gent van 1 februari 2009. Meer informatie kan u terugvinden op www.balie-gent.be – erelonen (in het Nederlands).