Kosten

Erelonen
Het ereloon is de geldelijke vergoeding voor het intellectuele werk van de advocaat. Dit omvat het strikt juridisch werk dat voor u verricht wordt.
Dit ereloon wordt gebruikelijk aan een vast uurtarief begroot, doch kan ook forfaitair of procentueel bepaald worden.

Kosten
De kosten zijn de aanwijsbare uitgaven die de advocaat maakt voor rekening van zijn cliënt :

 • Kantoorkosten:
  • dossierkosten
  • telefoon, fax, kopies, email
  • verzendingskosten
  • dactylografie en briefwisseling
 • Gerechtskosten:
 • griffiekosten
 • deurwaarderskosten

Provisies

Bij het begin van een zaak wordt een voorschot (provisie) gevraagd, afhankelijk van het belang, de dringendheid en de moeilijkheid van het dossier.
Naargelang de evolutie van de zaak wordt om aanvullende provisies verzocht.

BTW

Met ingang van 1 januari 2014 wordt de BTW-vrijstelling voor advocaten opgeheven en wordt de advocaat aldus BTW-plichtig (21 %).

Advocaat bvba Geertrui DECONINCK heeft BTW-nummer BE-0892.062.973.

Advocaat bvba DEBLAUWE Heleen heeft BTW-nummer BE-0668.605.261.

Rechtsbijstand 
Indien u een polis rechtsbijstand heeft onderschreven, heeft U de vrije keuze van advocaat.
De erelonen en kosten worden dan normalerwijze door de verzekeraar gedragen, zodat wij U zelf geen enkele betaling dienen te vragen.

INFORMATIE IN HET KADER VAN DE DIENSTENWET (Wet 26.03.2010)

De advocaten zijn lid van de Orde van Advocaten bij de balie te Gent.

Hun beroepsaansprakelijkheid is verzekerd bij Amlin Corporate Insurance met vestiging te 1210 Brussel, Koning Albert II-laan 9 (makelaar J. Van Breda Risks & benefits).  De polis verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

De beroepsregels en gedragcode voor advocaten vindt u terug op www.advocaat.be

bvba Geertrui Deconinck KBO 0892.062.973

bvba DEBLAUWE Heleen KBO 0668.605.261.