Jeugdrecht

Mijn zoon/dochter loopt regelmatig weg van huis en wij weten niet waar hij/zij dan verblijft en bij wie.
Ik krijg verontrustende signalen over de woonsituatie van mijn kinderen bij mijn ex-partner.
Mijn zoon/dochter kreeg een GAS-boete. Wij zijn hiermee niet akkoord. Wat kunnen we doen?

Heleen Deblauwe

Heleen Deblauwe

Geertrui Deconinck

Geertrui Deconinck

Bijstand aan minderjarigen of hun (pleeg)ouder(s) voor het OCJ (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg), het VK (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) of de Jeugdrechtbank wanneer er sprake is van een verontrustende opvoedingssituatie

Bijstand aan minderjarigen of hun ouder(s) voor de Jeugdrechtbank of gebeurlijk de strafrechtbank wanneer de minderjarige een misdrijf gepleegd heeft